"Camino. O calatorie a spiritului" (1)

Așa se numește cartea scrisă de actrița Shirley MacLaine. Redau câteva pasaje din revelația ei:

"La început, era doar o singură conștiință, un singur Spirit, o singură Forță, un singur Unu. In interiorul acestui Unu se afla energia care avea să unească, mai târziu, toate lucrurile, toată viața, toate gândurile, toate faptele, totul, totul ... și să le facă pe toate una.

In această singurătate, Spiritul Unic a început să se miște în el însuși. Acest Unic Spirit a făcut să se miște mari minuni și creații. Un panteon de gaze de hidrogen s-au împletit în și unul în jurul altuia - până când au devenit sori. Starea de lumină și starea de întuneric, împreună cu substanțele gazoase combinate cu activitatea nucleară au creat luminozitate - până când lumina a devenit culoare. Masa absolută și Spiritul absolut au interacționat spre nașterea cosmosului, creând universuri în interiorul universurilor, lumi în interiorul lumilor, dimensiuni în interiorul dimensiunilor. Si totuși, nu era încă decât un singur Spirit, o singură energie, o singură lege care punea toate lucrurile în mișcare, lega la un loc toate sistemele - făcându-le complete și întregi în ele însele. Si toate creațiile erau armonioase, ca niște simfonii ce formau o muzică a sferelor.

Trilioane de galaxii se învârteau și ardeau în și în jurul și separat una de cealaltă. In timp ce sori explodau și mureau, alții erau creați. Vidul Cosmic al nimicului a devenit activ. Marele Gând acționase. Zeitatea s-a mișcat timp de șapte mari perioade - iar după a șaptea, Zeitatea s-a odihnit."

Niciun comentariu: